Allmän remiss barn

Uppgifter vi vill ha i remissen

  • Frågeställning
  • Anamnes och status
  • Aktuella lab.svar
  • Aktuella journalanteckningar
  • BVC-barn -  längd/viktkurva (undantag vid BCG vaccination)
  • Skolbarn   - längd/viktkurva (ange barnets skola)
  • Telefonnummer till barnets föräldrar
  • Tolkbehov

Blocks

Remissen skickas till:

Barn- och ungdomsmedicin
Aleris Närsjukhus Dalsland
Dalslands sjukhus
668 88 Bäckefors

Internpost 

(Vi är anslutna till Västra Götalands Regionservice)
Barn- och ungdomsmedicin
Aleris Närsjukhus Dalsland

Alternativt faxas till:

Faxnummer
0530-600 39
Faxremissen gäller då som originalremiss