Remiss Diabetes

Uppgifter vi vill ha i remissen

  • Frågeställning
  • Anamnes och status
  • Aktuella mediciner
  • Aktuella lab.svar
  • Tolkbehov

Blocks

Remissen skickas till:

Diabetesmottagningen
Aleris Närsjukhus Dalsland
Dalslands sjukhus
668 88 Bäckefors

Internpost (vi är anslutna till Västra Götalands Regionservice)

Diabetesmottagningen
Aleris Närsjukhus Dalsland

Alternativt faxas till:

Faxnummer
0530-600 39
Faxremissen gäller då som originalremiss.