Allmän Remiss Hud

Uppgifter vi vill ha i remissen:

  • Frågeställning
  • Anamnes och status; duration, lokalisation och svårighetsgrad.
    Bifoga foto om möjligt.
  • Genomförd utredning
  • Given behandling och resultat
  • Tolkbehov

Blocks

Remissen skickas till:

Hudmottagningen
Aleris Närsjukhus Dalsland
Dalslands sjukhus
668 88 Bäckefors

Internpost (vi är anslutna till Västra Götalands Regionservice)

Hudmottagningen
Aleris Närsjukhus Dalsland

Alternativt faxas till:

Faxnummer
0530-600 39
Faxremissen gäller då som originalremiss. Undvik att faxa fotografier.