Tumörremiss

Uppgifter vi vill ha i remissen:

  • Anamnes, ange särskilt
  • Symtom och  tidigare utredning, ev PAD
  • Samsjuklighet
  • Tidigare sjukdomar
  • Läkemedel
  • Rökning
  • Social situation
  • Tolkbehov 
  • Kontaktuppgift för patienten inkl mobiltelefonnummer

 

 

Blocks

Remissen skickas till:

Hudmottagningen
Aleris Närsjukhus Dalsland
Dalslands sjukhus
668 88 Bäckefors

Internpost (vi är anslutna till Västra Götalands Regionservice)

Hudmottagningen
Aleris Närsjukhus Dalsland

Alternativt faxas till:

Faxnummer
0530-600 39
Faxremissen gäller då som originalremiss.
Undvik att faxa fotografier.