Remiss Ljusbehandling

Uppgifter vi vill ha i remissen från hudläkare:

  • Diagnos
  • Hudtyp 
  • Typ av behandling 
  • Antal behandlingar
    eller under  hur lång tid behandlingen skall pågå
  • Hur ofta skall behandlingen ges
  • Aktuell lokalbehandling 
  • Aktuella mediciner
  • Tolkbehov

 

Blocks

Remissen skickas till:

Ljusbehandlingsenheten
Aleris Närsjukhus Dalsland
Dalslands sjukhus
668 88 Bäckefors

Internpost (vi är anslutna till Västra Götalands Regionservice)

Ljusbehandlingsenheten
Aleris Närsjukhus Dalsland