Remiss Logoped

Uppgifter vi vill ha i remissen:

  • Frågeställning och önskad åtgärd
  • Anamnes och status
  • Tolkbehov


För patienter med sväljsvårigheter önskas information om:

  • Grunddiagnos
  • Eventuell psykisk labilitet
  • Eventuell hjärtinfarkt i anamnes
  • Om patienten har blödarsjuka eller blöder näsblod ofta

 

Blocks

Remissen skickas till:

Logopedmottagningen
Aleris Närsjukhus Dalsland
Dalslands sjukhus
668 88 Bäckefors

Internpost (vi är anslutna till Västra Götalands Regionservice)

Logopedmottagningen
Aleris Närsjukhus Dalsland