Remiss Ögon

Uppgifter vi vill ha i remissen:

  • Utförlig beskrivning av symtomen och hur länge har de funnits
  • Synskärpa på långt håll på vardera ögat. Har patienten glasögon skall synen provas med glasögonen på
  • Ögontryck (om möjligt)
  • Tolkbehov

Blocks

Remissen skickas till:

Ögonmottagningen
Aleris Närsjukhus Dalsland
Dalslands sjukhus
668 88 Bäckefors

Internpost (vi är anslutna till Västra Götalands Regionservice)

Ögonmottagningen
Aleris Närsjukhus Dalsland

Alternativt faxas till:

Faxnummer
0530-600 39
Faxremissen gäller då som originalremiss