Barn- och ungdomsmedicin Dalslands Närsjukhus

Barn- och ungdomsmedicin utreder och behandlar barn och ungdomar i åldern 0-18 år som har kroniska sjukdomar exempelvis allergi och astma. Vi tar även emot barn och ungdomar med mag- och tarmbesvär, nutritionsproblematik, problem kopplade till urinvägarna, smärta och tillväxtproblem av olika slag.

Vår sjuksköterska har egen mottagningsverksamhet och telefonrådgivning. På mottagningsverksamheten ser exempelvis provtagning, pricktest, spirometri.

Till Barn- och ungdomsmedicin kommer man genom att ringa och boka tid (egenremiss) eller via remiss från annan vårdgivare.

 

Blocks

Kontakt

Mottagningstelefon
010-1673 710

Vi har TeleQ
Du "knappar in" och vi ringer upp

E-post
info.dalslandsnarsjukhus@ptj.se

Besöksinformation

Du hittar oss på Entréplan.