Remiss Ögon

Uppgifter vi vill ha i remissen:

  • Utförlig beskrivning av symtomen och hur länge har de funnits
  • Synskärpa på långt håll på vardera ögat. Har patienten glasögon skall synen provas med glasögonen på
  • Ögontryck (om möjligt)
  • Tolkbehov

Blocks

Remissen skickas till:

Ögonmottagningen
Praktikertjänst Närsjukhus Lysekil
Valbogatan 17
453 34 Lysekil

Internpost (vi är anslutna till Västra Götalands Regionservice)

Ögonmottagningen
Praktikertjänst Närsjukhus Lysekil

Alternativt faxas till:

Faxnummer
 0523-100 76
Faxremissen gäller då som originalremiss