Tumörremiss

Uppgifter vi vill ha i remissen

  • Anamnes, ange särskilt
  • Symtom och  tidigare utredning, ev PAD
  • Samsjuklighet
  • Tidigare sjukdomar
  • Läkemedel
  • Rökning
  • Social situation
  • Tolkbehov 
  • Patientens kontaktuppgifter (inkl mobiltelefonnummer)

Blocks

Remissen skickas till:

Öron-näsa halsmottagningen
Aleris Närsjukhus Lysekil
Valbogatan 17
453 34 Lysekil

Internpost (vi är anslutna till Västra Götalands Regionservice)

Öron-näsa halsmottagningen
Aleris Närsjukhus Lysekil

Alternativt faxas till:

Faxnummer
0523-100 76
Faxremissen gäller då som originalremiss.
Undvik att faxa fotografier.