Remiss Röntgen

Uppgifter vi vill ha i remissen:

  • Önskad undersökning
  • Anamnes
  • Frågeställning
  • Eventuella funktionshinder
  • Vid akut undersökning märk remissen akut/preliminärsvar

Blocks

Elektronisk remiss - E-remiss

Vi tar emot E-remisser från journalsystemen Journal och 4, Asynja Visph och Melior

Faxremiss (faxremiss gäller som original)

Faxnummer 010-1673 899

Pappersremiss

Röntgen
Aleris Närsjukhus Lysekil
Valbogatan 17
453 34  Lysekil

Internpost (vi är anslutna till Västra Götalands Regionservice)

Röntgen
Aleris Närsjukhus Lysekil