Hjärtmottagning, Lysekils Närsjukhus

Hjärtmottagningen tar hand om patienter med olika hjärtsjukdomar som utreds och behandlas av kardiolog och specialistutbildad sjuksköterska.

Vi behandlar och följer upp patienter som har genomgått: 

  • Hjärtinfarkt
  • Har kranskärlsopererats
  • Genomgått ballongsprängning
  • Har ultraljudsverifierad hjärtsvikt

 

Vi följer upp elkonverterade patienter och patienter med förmaksflimmer eller andra arytmier. Vi utreder, behandlar och kontrollerar patienter med hjärtsvikt och rubbningar i hjärtrytmen. Utredningen innefattar provtagningar samt undersökningar som exempelvis arbets-EKG.

På Kardiologmottagningen går vi igenom och behandlar riskfaktorer och sätter upp mål för livsstilsförändringar allt för att minska risken för återinsjuknade och för att du som patient ska få en ökad trygghet och ökad livskvalité.

Vår verksamhet är organiserad så att våra patienter har en nära vårdkontakt med sjuksköterska på mottagningen som följer upp patientens tillstånd och behandlingsresultat. Det finns möjlighet att beställa tid hos oss genom att skriva en egenremiss. 

Vi erbjuder även hjärtskola och hjärtrehabilitering.

Blocks

Kontakt

Mottagningstelefon
010-1673 840

Vi har TeleQ
Du "knappar in" och vi ringer upp

E-post
info.lysekilsnarsjukhus@ptj.se

Besöksinformation

Du hittar oss på plan 2.
Anmäl dig först i receptionen på Entréplan.