Allmän remiss barn

Uppgifter vi vill ha i remissen

  • Frågeställning
  • Anamnes och status
  • Aktuella lab.svar
  • Aktuella journalanteckningar
  • BVC-barn -  längd/viktkurva (undantag vid BCG vaccination)
  • Skolbarn   - längd/viktkurva (ange barnets skola)
  • Telefonnummer till barnets föräldrar
  • Tolkbehov

Blocks

Remissen skickas till:

Barn- och ungdomsmedicin
Aleris Närsjukhus Strömstad
Västra Hamngatan 10-12
452 37, Strömstad

Internpost 

(Vi är anslutna till Västra Götalands Regionservice)
Barn- och ungdomsmedicin
Aleris Närsjukhus Strömstad

Alternativt faxas till:

Faxnummer
0526-104 57
Faxremissen gäller då som originalremiss