Remiss Diabetes

Uppgifter vi vill ha i remissen

  • Frågeställning
  • Anamnes och status
  • Aktuella mediciner
  • Aktuella lab.svar
  • Tolkbehov

Blocks

Remissen skickas till:

Diabetesmottagningen
Aleris Närsjukhus Strömstad
Västra Hamngatan 10-12
453 37 Strömstad

Internpost (vi är anslutna till Västra Götalands Regionservice)

Diabetesmottagningen
Aleris Närsjukhus Strömstad

Alternativt faxas till:

Faxnummer
0526-100 29
Faxremissen gäller då som originalremiss.