Remiss hjärtmottagning

Uppgifter vi vill ha i remissen:

  • Frågeställning
  • Anamnes och status
  • Aktuell medicinering
  • Aktuella labvärden
  • Tidigare utredningar
  • Tolkbehov

 

Blocks

Remissen skickas till:

Hjärtmottagningen
Praktikertjänst Närsjukhus Strömstad
Västra Hamngatan 10-12
453 37 Strömstad

Internpost (vi är anslutna till Västra Götalands Regionservice)

Hjärtmottagningen
Praktikertjänst Närsjukhus Strömstad

Alternativt faxas till:

Faxnummer
0526-100 29
Faxremissen gäller då som originalremiss.