Beslutsstöd vid syn- och ögonsymtom

 Symtom  Vårdnivå
Succesiv synnedsättning

Optiker

Akut plötslig synnedsättning, 
akut påkomna rörliga prickar, skuggor eller ljusblixtar.
Ögon
 
Ring alltid först!
 
så avgör vi om patienten 
behöver komma samma dag.


Ljusflimmer eller 
zickzackmönster åt sidan för ett eller båda ögonen och försvinner på 5-20 min, ev lätt 
huvudvärk efteråt.
Troligen migränaura, lugnande besked, behöver ej besök.
Plötslig kraftig synnedsättning. Ena ögat kvarstående mer än 
30-60 min.


 Ögon akut.
 Ring alltid först!Relativt plötsligt krokigt eller vågigt ena ögat.

Remitteras till ögon utan dröjsmål.
Kallas inom 2 veckor.                  

Plötsligt dubbelseende.
 
OBS! Om samtidigt stor 
ljusstel pupill ena ögat - 
akutfall!


 Remitteras till ögon.


 Plötsligt rött värkande öga.
                                                        


 Ögon akut
 Ring alltid först!


Ena eller båda ögonen röda och  ev. kladdiga. Ingen värk, ev. i samband med förkylning 
 

Egenvård: badda ögonen med ljummet vatten några dagar. Om inte klart bättre efter ca 1 vecka - överväg Fucithalmic.

Klåda huvudsymtom, allergi?


 Egenvård alternativt distriktsläkare.

 Vagel
(röd ömmande kula på ögonlocket)
Avvakta.
Försvinner spontant på allt mellan 
några dagar och månader.
Remittera till ögon om den finns kvar efter 6 månader.


 Grus, sveda, irritation d.v.s
 torra ögon

Hänvisa till egenvård och tårsubstitut via apoteket.  
 
 Blödning på ögonvitan


Alltid ofarligt.
Ingen behandling aktuell, försvinner av sig själv.

 
 Vid tveksamhet, ring närmaste ögonmottagning och fråga!
 Vi har inga resurser att ta emot jourfall utan telefonkontakt först.