Remiss Ögon

Uppgifter vi vill ha i remissen:

  • Utförlig beskrivning av symtomen och hur länge har de funnits
  • Synskärpa på långt håll på vardera ögat. Har patienten glasögon skall synen provas med glasögonen på
  • Ögontryck (om möjligt)
  • Tolkbehov

Blocks

Remissen skickas till:

Ögonmottagningen
Aleris Närsjukhus Strömstad
Västra Hamngatan 10-12
452 37 Strömstad 

Internpost (vi är anslutna till Västra Götalands Regionservice)

Ögonmottagningen
Aleris Närsjukhus Strömstad

Alternativt faxas till:

Faxnummer
0526-104 57
Faxremissen gäller då som originalremiss