Allmän remiss ÖNH

Uppgifter vill ha i remissen:

  • Frågeställning
  • Anamnes och status
  • Läkemedel (speciellt antikoagulantia, immunosuppression)
  • Foto om möjligt (lokalisation och storlek vid hudförändringar)
  • Tolkbehov
  • Ange patientens önskemål om fritt vårdval
  • Patientens kontaktuppgifter (inkl mobiltelefonnummer)

Blocks

Remissen skickas till:

Öron-näsa halsmottagningen
Praktikertjänst Närsjukhus Strömstad
Västra Hamngatan 10-12
452 37  Strömstad

Internpost (vi är anslutna till Västra Götalands Regionservice)

Öron-näsa halsmottagningen
Praktikertjänst Närsjukhus Strömstad

Alternativt faxas till:

Faxnummer
0526-104 57
Faxremissen gäller då som originalremiss.
Undvik att faxa fotografier.