Tumörremiss

Uppgifter vi vill ha i remissen

  • Anamnes, ange särskilt
  • Symtom och  tidigare utredning, ev PAD
  • Samsjuklighet
  • Tidigare sjukdomar
  • Läkemedel
  • Rökning
  • Social situation
  • Tolkbehov 
  • Patientens kontaktuppgifter (inkl mobiltelefonnummer)

Blocks

Remissen skickas till:

Öron-näsa halsmottagningen
Aleris Närsjukhus Strömstad
Västra Hamngatan 10-12
452 37  Strömstad

Internpost (vi är anslutna till Västra Götalands Regionservice)

Öron-näsa halsmottagningen
Aleris Närsjukhus Strömstad

Alternativt faxas till:

Faxnummer
0526-104 57
Faxremissen gäller då som originalremiss.
Undvik att faxa fotografier.