Remiss Röntgen

Uppgifter vi vill ha i remissen:

  • Önskad undersökning
  • Anamnes
  • Frågeställning
  • Eventuella funktionshinder
  • Vid akut undersökning märk remissen akut/preliminärsvar
  • Kommer patienten på Drop In - märk remissen Drop In

Blocks

Elektronisk remiss - E-remiss

Vi tar emot E-remisser från journalsystemen Journal 3 och 4, Asynja Visph och Melior

Faxremiss (faxremiss gäller som original)

Faxnummer 010-1673 999

Pappersremiss

Röntgen
Aleris Närsjukhus Strömstad
Västra Hamngatan 10-12
453 37  Strömstad