en bild

Synpunkter på vården

För oss är det viktigt att du som patient är nöjd med den vård och bemötandet vi gett dig.

Är du inte nöjd med vården, bemötandet eller omhändertagandet du fått talar du i första hand med vårdpersonalen eller verksamhetschefen där du behandlats.

 

Blocks

Patientnämnden

Patientnämnden är till för dig som har klagomål, synpunkter eller frågor när det gäller vården inom kommunerna.

Patientnämndens uppgift är att kostnadsfritt hjälpa patienter och anhöriga med eventuella problem som uppstått i kontakten med hälso- och sjukvården.

Läs mer

Inspektionen vår vård och omsorg (IVO)

Om du själv eller någon närstående råkat ut för en vårdskada eller upplevt brister i patientsäkerheten i samband med vård eller behandling inom hälso- och sjukvården eller tandvården, kan du göra en anmälan till IVO. 

Källa: Inspektionen vår vård och omsorg